Pozdravljeni na spletni strani Odvetniške družbe MPJ
The criminal law of genocide

Allow me to start with a few words on Slovenia and a short overwiev of the relevant legislation in the Republic of Slovenia.

Preberite
Postopek delitve solastnine

Solastnina je opredeljena v Stvarnopravnem zakoniku v 65. členu in sicer kot stanje, ko ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki.

Preberite
Novosti družinskega zakonika

Novosti družinskega zakonika, ki so stopile v veljavo z dnem 15.4.2019 Družinski zakonik je sicer pričel veljati že 15. 4 .2017, torej dve leti od sprejetja novosti z dne 15.4.2019.

Preberite
Oporočna sposobnost

Oporoka je enostranski, strogo osebni pravni posel, s katerim oporočitelj razpolaga s svojim premoženjem v primeru smrti, Gre za izjavo, ki jo lahko kadar koli spremeni ali prekliče, bistveno pa je, da je podana v eni izmed zakonsko predpisanih oblik, kar je pogoj za njeno veljavnost.

Preberite