Pozdravljeni na spletni strani Odvetniške družbe MPJ

TATJANA MARKELJ PEČEČNIK – odvetnica, partner


Tatjana Markelj Pečečnik je leta 1986 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 1989, po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Od leta 1991 je samostojna odvetnica in vpisana v imenik odvetnikov pri OZS. V letu 2011 je zaključila tečaj za mediatorje in je bila nato uvrščena na seznam mediatorjev pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer je v nadaljevanju mediirala. Opravljala je tudi nadaljnja izobraževanja za mediatorje, predvsem s področja civilnih sporov. Od leta 2015 se dodatno izobražuje na področju psihologije in psihoterapije. V letih 2013-2015 je na Teološki fakulteti v Ljubljani opravila specializacijo – izobraževanje s področja psihoterapije - zakonske in družinske terapije. Od leta 2015 je kandidatka za naziv doktorica zakonske in družinske terapije, na Teološki fakulteti v Ljubljani. Navedeno znanje je zelo dobrodošlo v postopku mediiranja, zlasti ko gre za reševanje zakonskih in družinskih sporov.

V okviru odvetniške prakse se ukvarja predvsem z družinskim pravom tj. družinskimi in zakonskimi zadevami, dodelitvami in predodelitvami otrok, razvezami, delitvijo skupnega premoženja in odvzemom otrok. Ukvarja se tudi s kazenskimi postopki, kjer kot pooblaščenka pogosto zastopa mladoletne otroke, v zvezi s psihičnimi in fizičnimi zlorabami (posilstva, spolnega napada na mladoletno osebo, surovega ravnanja z mladoletno osebo) tako da ima na tem področju veliko izkušenj in dolgoletno prakso. Tatjana Markelj Pečečnik aktivno govori, piše, bere in razume angleški in hrvaški jezik, tako da ji sporazumevanje s tujimi strankami ne predstavlja težav.

NELI JANČIČ – odvetnica, partner


Neli Jančič je po opravljenem študija prava in zaključenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani opravila pravosodni izpit in je od leta 2015 vpisana v imenik odvetnikov pri OZS. V okviru odvetniške prakse se ukvarja zlasti s kazenskim in civilnim pravom, v prihodnosti pa želi svoje znanje nadgraditi še z opravo izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.